Jak online lekce zpěvu a terapie probíhá?

Než začne výuka

Při výuce zpěvu

Při hlasové terapii

Mozek je náš přítel / nepřítel

Je jen na nás, zda se rozhodneme pro negativní věty / vzorce, či pozitivní věty / vzorce, které jsme slýchávali od našich blízkých i vzdálených.